بلیت قطار,سفیر ریل
برنامه حرکت از 1400/01/16 تا 1400/02/31
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته اپتیما ریل سیر کوثر 342 14:50 زوج تاریخ 1:05 343 21:40 فرد تاریخ 8:05
2 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته پارسی مهتاب 370 17:55 زوج تاریخ 4:15 371 13:00 فرد تاریخ 23:45
3 تهران - مشهد پنج ستاره نور نورالرضا 366 19:30 همه روزه 6:15 367 19:50 همه روزه 6:40
4 تهران - مشهد چهار ستاره غدیر ریل ترابر سبا 348 21:15 همه روزه 7:40 349 20:55 همه روزه 7:25
5 تهران - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 340 21:30 همه روزه 7:50 341 20:35 همه روزه 7:10
6 تهران - مشهد چهار ستاره غزال پارس لاریم 384 21:50 همه روزه 8:10 385 22:25 همه روزه 9:05
7 تهران - مشهد سه ستاره 6 تخته پارسی مهتاب 350 23:30 فرد تاریخ 10:00 351 23:35 زوج تاریخ 10:10
8 اصفهان - مشهد چهار ستاره نور نورالرضا 580 14:15 فرد تاریخ 9:05 581 14:15 زوج تاریخ 8:50
9 اصفهان - مشهد چهار ستاره غدیر ریل ترابر سبا 584 16:05 فرد تاریخ 10:25 585 16:45 زوج تاریخ 11:35
10 اصفهان - مشهد چهار ستاره نور نورالرضا 584 16:05 زوج تاریخ 10:25 585 16:45 فرد تاریخ 11:35
11 اهواز - مشهد سه ستاره 6 تخته پارسی مهتاب 180 11:00 همه روزه 14:40 181 23:55 همه روزه 3:15
12 اهواز - مشهد 4 ستاره كرخه بنیاد 180 11:00 همه روزه 14:40 181 23:55 همه روزه 3:15
14 بندرعباس - مشهد چهار ستاره غزال ریل سیر کوثر ریل سیرکوثر 880 15:00 فرد تاریخ 11:25 881 13:15 زوج تاریخ 10:00
14 بندرعباس - مشهد سه ستاره 6 تخته اپتیما ریل سیرکوثر 880 15:00 زوج تاریخ 11:25 881 13:15 فرد تاریخ 10:00
16 زنجان - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 490 13:20 فرد تاریخ 4:50 491 15:45 زوج تاریخ 7:55
16 زنجان - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 490 13:20 فرد تاریخ 4:50 491 15:45 زوج تاریخ 7:55
17 قزوین - مشهد سه ستاره 6 تخته پارسی مهتاب 484 23:35 فرد تاریخ 13:30 485 1:35 فرد تاریخ 16:10
18 قم - مشهد سه ستاره 6تخته بن ریل بنیاد 184 12:15 زوج تاریخ 1:25 185 16:05 فرد تاریخ 5:00
19 قم - مشهد سه ستاره 6تخته مهدیس نورالرضا 184 12:15 چهار روز یکبار فرد 1:25 185 16:05 چهار روز یکبار زوج 5:00
20 قم - مشهد چهار ستاره سروش بن ریل بنیاد 186 15:55 فرد تاریخ 5:10 187 15:25 زوج تاریخ 4:30
21 کرج - مشهد چهار ستاره نور نورالرضا 496 23:55 فرد تاریخ 12:25 497 1:10 فرد تاریخ 13:55
22 کرمان - مشهد چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 780 16:55 زوج تاریخ 8:35 781 14:50 فرد تاریخ 6:40
23 همدان - مشهد چهار ستاره سروش بن ریل بنیاد 192 18:05 زوج تاریخ 9:40 193 16:25 فرد تاریخ 7:50
24 یزد - مشهد چهار ستاره غزال ریل سیر کوثر ریل سیرکوثر 680 15:30 فرد تاریخ 5:40 681 17:25 زوج تاریخ 7:35
25 تهران - خرمشهر چهارستاره کرخه بنیاد 130 15:50 زوج تاریخ 9:15 131 15:15 فرد تاریخ 8:40
27 تهران - اهواز چهارستاره نگین ریل ترابر سبا 132 16:50 فرد تاریخ 8:05 133 19:50 زوج تاریخ 11:05
27 تهران - اهواز چهارستاره نگین ریل ترابر سبا 132 16:50 فرد تاریخ 8:05 133 19:50 زوج تاریخ 11:05
28 تهران - بندرعباس چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 822 13:25 زوج تاریخ 8:50 823 13:25 فرد تاریخ 9:05
30 تهران - تبریز دوستاره 6تخته سهند و سه ستاره 4تخته سهند رعد تبریز 430 16:10 همه روزه 4:15 431 16:30 همه روزه 4:20
30 تهران - تبریز دوستاره 6تخته سهند و سه ستاره 4تخته سهند رعد تبریز 430 16:10 همه روزه 4:15 431 16:30 همه روزه 4:20
31 تهران - کرمان چهار ستاره غزال بن ریل بنیاد 722 20:45 فرد تاریخ 10:45 723 21:00 زوج تاریخ 10:50
32 تهران - شیراز چهار ستاره نور نورالرضا 524 17:15 زوج تاریخ 8:25 525 15:40 فرد تاریخ 6:30
33 تهران - یزد سه ستاره 6تخته مهتاب مهتاب 620 21:40 زوج تاریخ 6:15 621 21:55 فرد تاریخ 5:45
34 تهران - یزد چهارستاره غدیر و سه ستاره نگین اتوبوسی ریل ترابر سبا 620 21:40 فرد تاریخ 6:15 621 21:55 زوج تاریخ 5:45
35 تهران - میانه سه ستاره نگین اتوبوسی ریل ترابر سبا 450 5:00 همه روزه 11:10 451 14:40 همه روزه 20:40
36 تهران - میانه سه ستاره نگین اتوبوسی ریل ترابر سبا 452 15:20 همه روزه 21:35 453 5:45 همه روزه 12:05
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است