بلیت قطار,سفیر ریل
برنامه حرکت نوروز 1397
ردیف مبدا - مقصد نوع واگن شرکت مالک شماره قطار ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مقصد شماره قطار برگشت ساعت حرکت روزهای حرکت ساعت ورود به مبدا
1 تهران - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 352 0:35 همه روزه 10:25 353 16:05 همه روزه 02:10
2 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال وانیا ریل 342 6:50 همه روزه 16:45 343 22:55 همه روزه 09:00
3 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 330 7:40 همه روزه 17:55 331 23:35 همه روزه 09:45
4 تهران - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 350 13:30 همه روزه 23:40 351 07:30 همه روزه 17:55
5 تهران - مشهد چهارتخته پرستو بن ریل 360 14:30 همه روزه 00:25 361 06:50 همه روزه 16:50
6 تهران - مشهد شش تخته کوثر ریل سیر کوثر 344 14:50 یک روز در میان 00:45 345 18:00 یک روز در میان 04:00
7 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 362 15:55 همه روزه 01:40 363 08:15 همه روزه 18:20
8 تهران - مشهد شش تخته کویر جوپار 390 16:45 همه روزه 02:40 391 12:25 همه روزه 22:45
9 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال وانیا ریل 354 17:05 همه روزه 03:00 355 12:05 همه روزه 22:25
10 تهران - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 332 17:40 یک روز در میان 03:35 333 13:05 یک روز در میان 23:25
11 تهران - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 364 17:40 یک روز در میان 03:35 365 18:00 یک روز در میان 04:00
12 تهران - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 366 20:35 همه روزه 06:45 367 18:55 همه روزه 05:05
13 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 348 20:55 همه روزه 07:05 349 18:25 همه روزه 04:30
14 تهران - مشهد چهارتخته پرستو بن ریل 316 21:40 همه روزه 07:45 317 17:40 همه روزه 03:40
15 تهران - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 340 23:45 همه روزه 09:40 341 16:25 همه روزه 02:30
16 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 580 15:00 یک روز در میان 07:30 581 17:20 یک روز در میان 10:20
17 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 584 17:10 یک روز در میان 10:40 585 15:45 یک روز در میان 09:55
18 اصفهان - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 584 17:10 یک روز در میان 10:40 585 15:45 یک روز در میان 09:55
19 اهواز - مشهد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 180 10:00 همه روزه 12:00 181 22:30 همه روزه 00:40
21 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 11:30 یک روز در میان 08:40 881 10:55 یک روز در میان 07:40
21 بندرعباس - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 880 11:30 یک روز در میان 08:40 881 10:55 یک روز در میان 07:40
22 زنجان - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 490 17:55 یک روز در میان 09:00 491 15:25 یک روز در میان 06:35
23 طبس - مشهد اتوبوسی و کوپه ای بن ریل 974 20:50 یک روز در میان 03:15 975 21:25 یک روز در میان 04:25
24 قم - مشهد شش تخته بنیاد بن ریل 184 15:05 یک روز در میان 03:50 185 12:45 یک روز در میان 01:50
25 قم - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 186 22:30 یک روز در میان 11:10 187 21:10 یک روز در میان 10:05
26 کرج - مشهد چهارتخته لوکس نور نورالرضا 492 23:00 یک روز در میان 10:10 493 22:05 یک روز در میان 09:40
27 کرمان - مشهد چهارتخته لوکس غزال بن ریل 780 18:15 یک روز در میان 09:55 781 15:10 یک روز در میان 07:10
28 کرمان - مشهد شش تخته کویر جوپار 780 18:15 یک روز در میان 09:55 781 15:10 یک روز در میان 07:10
29 ملایر - مشهد چهارتخته لوکس سروش بن ریل 182 12:45 یک روز در میان 06:30 183 11:45 یک روز در میان 05:30
30 همدان - مشهد شش تخته کوثر ریل سیر کوثر 192 16:55 یک روز در میان 08:25 193 13:45 یک روز در میان 05:25
31 یزد - مشهد چهارتخته لوکس غزال ریل سیر کوثر 680 15:50 یک روز در میان 05:50 681 14:00 یک روز در میان 03:55
32 تهران - خرمشهر شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 130 13:30 همه روزه 07:20 131 10:45 همه روزه 04:30
34 تهران - اهواز چهارتخته نگین ریل ترابر سبا 132 15:40 یک روز در میان 07:25 133 16:35 یک روز در میان 08:20
34 تهران - اهواز چهارتخته نگین ریل ترابر سبا 132 15:40 یک روز در میان 07:25 133 16:35 یک روز در میان 08:20
35 تهران - اندیمشک شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 150 20:35 یک روز در میان 09:50 151 20:50 یک روز در میان 09:45
36 تهران - بندرعباس چهارتخته لوکس غزال بن ریل 822 12:20 یک روز در میان 06:05 823 12:10 یک روز در میان 07:30
37 تهران - بندرعباس شش تخته کویر جوپار 820 13:50 همه روزه 08:40 821 13:05 همه روزه 08:40
38 تهران - تبریز شش تخته و چهارتخته رعد تبریز 434 06:20 همه روزه 18:20 435 15:00 همه روزه 02:55
39 تهران - تبریز شش تخته و چهارتخته رعد تبریز 430 20:30 همه روزه 08:50 431 23:50 همه روزه 11:55
40 تهران - کرمان چهارتخته لوکس غزال بن ریل 722 19:10 یک روز در میان 09:30 723 15:55 یک روز در میان 05:35
41 تهران - کرمان شش تخته کویر جوپار 720 20:05 همه روزه 10:35 721 16:55 همه روزه 06:55
42 تهران - زاهدان شش تخته کویر جوپار 724 11:20 یک روز در میان 09:50 725 14:00 یک روز در میان 11:15
43 تهران - شیراز چهارتخته لوکس نور نورالرضا 524 15:20 یک روز در میان 05:45 525 18:25 یک روز در میان 09:15
44 تهران - یزد چهارتخته لوکس غدیر ریل ترابر سبا 620 21:30 یک روز در میان 05:15 621 20:50 یک روز در میان 04:55
45 تهران - یزد شش تخته مهتاب مهتاب سیر جم 620 21:30 یک روز در میان 05:15 621 20:50 یک روز در میان 04:55
46 تهران - زنجان شش تخته کویر جوپار 462 07:00 همه روزه 11:30 463 14:10 همه روزه 18:20
47 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 450 06:00 همه روزه 11:35 451 14:40 همه روزه 20:40
48 تهران - میانه اتوبوسی ویژه نگین ریل ترابر سبا 452 17:15 همه روزه 23:20 453 07:00 همه روزه 12:45
شرکت سفیر ریل آسیا سفر خوبی را برای شما آرزومند است